Over 1DagNiet


Landelijk burgerinitiatief tegen woninginbraken op herhaling

1dagnietinitiatiefSinds 2013 organiseren drie politiemedewerkers vanuit hun rol als burger het veiligheidsinitiatief 1DagNiet, een landelijke actiedag tegen woninginbraken. Op 27-10-’17 gaat 1DagNiet op herhaling. Opnieuw streven de initiatiefnemers Jelly Knoll, Patrick Fluyt en Tim Roskam met wijkbewoners, wijkagenten, bedrijven, overheden en instellingen naar een inbraakloze dag.

Daarbij staan twee pijlers centraal: 1DagNiet wil bewustwording over het thema woninginbraken onder inwoners van Nederland vergroten en daarnaast bijdragen aan sociale verbindingen in de wijken.

Concreet motiveert 1DagNiet inwoners van Nederland om na te denken over positieve initiatieven die zij in of rond hun eigen huis, straat of wijk kunnen organiseren die de kans op inbraak sterk doen verminderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er landelijk veel aandacht voor de actiedag is: om burgers te informeren over het initiatief en hen te stimuleren om mee te doen.

Dit jaar ook weer in België
Ten opzichte van 2012 daalde het aantal woninginbraken licht, maar we zijn er nog lang niet. Net als vorig jaar proberen we er daarom samen voor te zorgen dat er op 27 oktober 2017 in Nederland 1 dag geen woninginbraken zijn. Ook onze zuiderburen in België doen dit jaar weer mee! 1DagNiet in België vind je op www.1dagniet.be.