Actie: 2016: Preventietips TNO


De preventietips op www.1dagniet.nl/tips zijn samengesteld en gestructureerd door TNO. TNO ontwikkelt kennis en praktische toepassingen om antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt, ook op gebied van veiligheid.

Op het gebied van stedelijke veiligheid heeft TNO bijvoorbeeld een visie op burgerparticipatie voor veiligheid ontwikkeld: ClaimJeStraat. Daarin gaat het over de vraag: hoe kunnen bewoners, politie, gemeente en bedrijven samen hun straten veiliger maken en ook zo laten voelen? Welke technische innovaties zijn daar nog voor nodig?