Actie: 2014: Lokaal Alarm Systeem


Vaak weten de buurtgenoten niets over calamiteiten die zich voordoen bij elkaar. Als er ergens in de straat een inbraak, ongeval, brand of onveilige situatie heeft plaatsgevonden, horen buurtgenoten dit pas veel later of niet.

Lokaal Alarm Systeem LAS zorgt er voor dat je in je buurt direct en goed geïnformeerd bent en je elkaar kunt helpen. Weet wat er leeft en speelt in je eigen straat, communiceer op eenvoudige wijze met je buurtgenoten over veiligheidsaspecten, zoals inbraak, brand, ongeval of onveilige situatie.

Alle buurtbewoners kunnen de APP LAS via de Appstore van Apple of Google aanschaffen. Ben je initiator in je buurt van het gebruik van de APP dan kun je via de APP een mail versturen aan iedereen in de buurt om deze APP te downloaden en na het ingeven van je e-mailadres en het wachtwoord kun je eenvoudig communiceren over de veiligheid in je buurt. Door één druk op de knop worden de buurtbewoners geïnformeerd als er een inbraak, ongeval of brand plaatsvindt in de buurt en kunnen buurtbewoners daarover rechtstreeks chatten met elkaar.