Actie: 2017: buurtpreventie Langerak


Tussen 19.00 uur en 21.00 uur gaan deelnemers van de WhatsApp-groep “preventie langerakstraat ” Doornenburg in met een politieagent om inwoners te informeren over en te attenderen op inbraakgevoeligheden rondom hun woning/ schuur.