Actie: 2016: 24-uurs actie Hardinxveld


In 2011 is in de gemeente Hardinxveld Giessendam een 24-uurs actie gehouden onder de noemer “Hardinxveld 24 uur misdrijf vrij”.
Deelnemers hierbij waren de gemeente, politie, buurttoezicht en inwoners van Hardinxveld. Meerdere acties zijn toen ondernomen om de bevolking bewust te maken van hun eigen bijdrage in het tegenhouden van de criminaliteit en inbraken in het bijzonder.

Nu, anno 2016, lijkt de bewustwording bij de bewoners van Hardinxveld over eigen bijdrage tegenhouden criminaliteit en melden misstanden hoger te liggen dan voorheen. De technische vooruitgang helpt om sneller en anders te melden. Buurttoezicht heeft meer gezicht gekregen binnen Hardinxveld en als extra is dit jaar gestart met WhatsApp groepen voor de wijken.
Om inwoners te blijven attenderen op het belang van hun bijdrage kwam het idee om nogmaals een 24 uurs actie te organiseren.

De politie heeft besloten om aan te sluiten bij de landelijke actie “1DagNiet” en het jaarlijks terugkerende “Donkere Dagen Offensief”. 1DagNiet in Hardinxveld wordt geïnitieerd vanuit de politie, buurttoezicht en de gemeente. Uiteraard zijn alle inwoners die het beste met Hardinxveld voor hebben van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de actie