Actie: 2016: 24 uur actie in Roosendaal


Buurtpreventieteam Waterland in de gemeente Roosendaal, zal op 28 oktober 2016 op de landelijke actiedag 1DagNiet 24 uur in actie zijn in hun buurt. Er is een crisiscentrum ingericht die 24 uur bemenst is, er is een rooster voorbereid, waar over de gehele dag preventisten ingeroosterd zijn in tijdvakken van 2 uur en die in deze tijdvakken hun surveillanceronde uitvoeren in de wijk. Ook geven zij preventieve voorlichting aan de bewoners door inbraak onder de aandacht te brengen en hier alerter op te zijn. Ook worden er gadgets uitgedeeld en wordt er geworven voor het team buurtpreventie of om actief deel te nemen aan de Alert WhatsApp-groep van Buurtpreventie Waterland.