Actie: 2015: Inbraken voorkomen met de ‘BuurtTent’


In de BuurtTent komen buurtbewoners, politie en gemeente samen om te praten over de woninginbraken in hun straat of wijk. Het uitwisselen van informatie, preventietips, advies over het opzetten van burgerinitiatieven zoals wijkpreventie teams en WhatsApp groepen komen in de BuurtTent aan de orde. Iedereen kan binnenlopen. Het werkt! Recente pilots in Tilburg en ’s-Hertogenbosch wijzen uit dat mede dankzij de BuurtTent het aantal inbraken afneemt.

Op bijgaande foto is te zien dat burgemeesters, Openbaar Ministerie en politie een kijkje nemen in de BuurtTent. Op de foto van links naar rechts: de burgemeesters Ronnes (Laarbeek), Mak (Deurne), van Zomeren (Bakel), Vos (Asten), Blanksma (Helmond) en Veltman (Someren) met Marc de Wit.

In de BuurtTent staat ook een banner met preventietips die TNO in kaart bracht voor 1DagNiet.