Actie: 2014: 1dagnietzutphen


www.stadsondernemingzutphen.nl

In Zutphen hebben we in elke wijk een Aanpakgroep van wijkbewoners geformeerd die de organisatie van 1dagniet in hun wijk op zich neemt. De Aanpakgroep bedenkt wat er op 11 december aan activiteiten in de wijk plaatsvindt en ze probeert daar zo veel mogelijk wijkbewoners bij te betrekken. De politie en de gemeente zijn ondersteunend. Een groep van 35 ROC-studenten veiligheid biedt hand- en spandiensten. Voor elke Aanpakgroep heeft de gemeente een budget van €500,- beschikbaar gesteld. De stichting Stadsonderneming Zutphen begeleidt en biedt ondersteuning.

Activiteiten

Er zijn intussen twee voorbereidingsbijeenkomsten geweest (7 okt/4 nov) met burgers, politie en gemeente. Een kleine greep uit wat gaat gebeuren:

Zuidwijken:
– cartoons worden opgehangen in de wijk,
– bij winkelcentrum De Brink zijn infostands en er loopt een boef rond,
– scholieren maken kleurplaten en hangen die thuis op.

Noordveen:
– kleine huisraad wordt op straat in de wijk verspreid en de vinders leveren dat in bij het winkelcentrum waar een politie/info-stand is;
– kinderen gaan (papieren) boefjes vangen en brengen de arrestanten naar de politie gestationeerd in woon/zorgcentrum Polbeek,
– raamposters worden verspreid die mensen op 11 dec ophangen,
– er wordt een digitale enquête gehouden en een prijsvraag voor scholieren.

Binnenstad:
– voorlichtingsavond met stamppotmaaltijd (waarschijnlijk in Pannenkoekenhuis)

Warnsveld:
– de aftrap van het buurtpreventieteam dat 50 dagen gaat patrouilleren.

Overkoepelend:
– op 11 december is er een gezamenlijke start in wijkcentrum MFC Waterkracht, om 12.00 uur,
– de burgemeester bezoekt verschillende activiteiten,
– een team van Vrijeschool-leerlingen maakt een reportage,
– De Stentor maakt een interview met enkele initiatiefnemers/politie,
– Omroep Gelderland maakt een nieuwsitem,
– er is een facebookpagina opgezet: www.facebook.com/1dagnietzutphen

Zie www.stadsondernemingzutphen.nl voor meer informatie.

De Stadsonderneming Zutphen is een onafhankelijke stichting die initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunt. Zo willen we een beweging op gang brengen waarin mensen meer zelf gaan organiseren.