Actie: 2014: 1DagNiet: Samen Waakzaam en samen Alert


Initiatief van de wijkvereniging Drielanden en wijkagent Drielanden om tijdens 1DagNiet de verantwoordelijkheid en samenwerking met betrekking tot veiligheid onder de aandacht van de wijkbewoners te brengen en een handreiking te doen ten aanzien van de mogelijkheden om samen te werken met zowel autoriteiten als ook de bewoners met elkaar (whatsapp-groepen; telefooncirkels etc).