Actie: 2014: 1DagNiet in Rucphen & lancering buurtpreventie


Gehele dag buurtpreventie in de kernen aanwezig tijdens 1DagNiet, bijgestaan door wijkagenten en extra politiecapaciteit. Voorts vindt er in de middag in iedere kern een voorlichtingsbijeenkomst plaats waar de wijkagent iets vertelt over inbraakpreventie en het politiekeurmerk veilig wonen.

Ook kunnen inwoners zich opgeven voor een gratis controle op hang en sluitwerk welke door twee opgeleide handhavers wordt verricht.

Tot slot wordt er in de kern Schijf officieel de buurtpreventie gelanceerd. Omdat de kern Schijf een kern is die tegen de Belgische grens aan ligt zal ook de burgemeester van de Belgische grensgemeente Essen aanwezig zijn en de commissaris van de “politiezone Grens”.