Actie: 2014: 1DagNiet Geertruidenberg


We willen de bewoners van de gemeente Geertruidenberg actief betrekken bij het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit doen we door hen erop te wijzen dat zij onze ogen en oren in de wijk zijn en dat burgerparticipatie in deze van wezenlijk belang is. We staan met een kraam in de vier supermarkten en geven mensen informatie over wat zij zelf kunnen doen en over buurtpreventie. Tevens wordt deze dag het bordje “buurtpreventie” in de wijk Heerenland onthuld door een vertegenwoordiger van de gemeente Geertruidenberg.